Журнал «Вихователь – методист дошкільного закладу» №12, 2021

Автор: В. Бобер Назва статті: Освітнє середовище дитячого садка : що врахувати під час самооцінювання Джерело інформації: журнал «Вихователь – методист дошкільного закладу» № 12, 2021 Зміст: Автор підкреслює можливість самооцінювання освітнього середовища, як необхідність для дитячого садка. Освітнє середовище розглядається як сукупність об’єктивних зовнішніх умов, чинників, соціальних об’єктів, необхідних …

Журнал «Практика управління дошкільним закладом» №12, 2021

Автор: Валентина Панасенко Назва статті: План роботи як матриця управлінської діяльності і досвід  переосмислення підходу до планування Джерело інформації: журнал «Практика управління дошкільним закладом» № 12, 2021 Зміст: Автор обумовлює необхідність трансформування плану роботи дитсадка. В оновленому плані ми зберегли розділи, блоки, етапи розробки, підходи до аналізу підсумків роботи, формування …

Журнал «Практика управління закладом освіти» №12, 2021

Автор: Оксана Федоренко Назва статті: Школа для всіх дітей, або як застосовувати адаптації та  модифікації в освітньому процесі Джерело інформації: «Практика управління закладом освіти» №12, 2021 Зміст: Автор пропонує педагогам варіанти адаптацій та модифікацій для забезпечення в освітньому процесі з метою забезпечення якосної участі та діяльності учнів з особливими потребами під час уроків. Цей …

Журнал «Дошкільне виховання» №11 , 2021

Автор: Катерина Крутій Назва статті: Розвиток навичок критичного мислення у дошкільників Джерело інформації: журнал «Дошкільне виховання» №11 , 2021 Зміст: Автор відмічає зміни у світі в освіті в частині глобалізації та діджиталізації. В цих умовах діти мають знати причини явищ навколишнього світу, предметно сприймати та аналізувати інформацію. Дає пояснення практичного мислення як комплексу …

Журнал «Методична скарбничка вихователя» №12, 2021

Автор: Наталія Гавриш Назва статті: Маленькі люди у великому світі Джерело інформації: журнал «Методична скарбничка вихователя» №12, 2021 Зміст: Автор пропонує дослідницький проєкт з метою визначення взаємозв’язку природного світу з предметним через призму оповідання «Живий капелюх»: Досліджуємо зв’язки між елементами світу. Міркуємо про ставлення людини до світу. Шукаємо способи покращити …

Журнал «Математика в рідній школі» №5, 2021

Автор: Тетяна Плис Назва статті: Впровадження E-підручників та елементів Е-навчання на уроках математики Джерело інформації: журнал «Математика в рідній школі» №5, 2021 Зміст: Автор пропонує дослідно-експериментальний проєкт «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі». Читачам представлено етапи його реалізації. І. Організаційно-констатувальний ІІ. Констатувально-моделювальний ІІІ. Формувально-впроваджувальний ІV. Узагальнено-корекційний Рефлексивно-прогностичний Розроблено окремі методичні …

Журнал «Географія та економіка в рідній школі» №5, 2021

Автор: А.П. Стожок Назва статті: Реалізація наскрізної змістової лінії «екологічна безпека та сталий розвиток» у курсі географія 8 класу Джерело інформації : журнал «Географія та економіка у рідній школі» №5, 2021 Зміст: Автор підкреслив важливість проблеми навколишнього середовища, виділив перелік техногенних факторів, які негативно впливають на екологію. Визначив вплив змістових …

Журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу» №11, 2021

Автор: Тетяна Носов, Олена Стаєнна Назва статті: Внутрішня система забезпечення якості освіти: методична складова Джерело інформації: журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу» №11, 2021 Зміст: автори розкривають чотири напрями діяльності, які перебувають у сфері професійних інтересів вихователя-методиста: І Якість роботи з дітьми Головні критерії-застосування в освітньому процесі сучасних технологій та методик, створення …

Журнал «Історія в рідній школі» №5, 2021

Автор: Сергій Стоян Назва статті: Постколоніальні студії в сучасному науковому дискурсі Джерело інформації: журнал «Історія в рідній школі» №5, 2021 Зміст: Автор розкриває зміст постколоніальних студій з позицій історичних передумов. В основу цього покладено книгу «Орієнталізм», що можна вважати світоглядом, способом мислення, системою поглядів на світ. Пізніше погляд автора книги Е. Саїда отримали …

Журнал «Фізика та астрономія у рідній школі» №3, 2021

Автор: Марія Мищик Назва статті: Використання методу проєктів як засобу вивчення фізики під час дистанційного навчання Джерело інформації: журнал «Фізика та астрономія у рідній школі» №3, 2021 Зміст: У зв’язку з запровадженням дистанційного навчання вчителі обирають форми і методи організації освітнього процесу, використовують конкретні освітні платформи, онлайн-сервіси та інструменти, у асинхронному режимі …