Журнал «Педагогічний вісник Поділля» №5, 2023

Автор: Гаркавенко Т. Назва статті: Діяльність закладів дошкільної освіти в умовах війни Зміст: У Хмельницькій області станом на вересень 2023 року було 652 заклади дошкільної освіти, із них: 492 – самостійні ЗДО, 160 – структурні підрозділи закладів загальної середньої освіти. Крім того, функціонують дошкільні групи при двох закладах позашкільної освіти …

Журнал «Нова педагогічна думка» №4, 2023

Автор: Мосякова І. Назва статті: Організація профільного навчання: симбіоз загальної середньої та позашкільної освіти Зміст: У статті розглянуто окреслено питання впровадження профільного навчання в Україні, побудови системи профорієнтації в умовах профільного навчання відповідно до індивідуальних компетентностей та здібностей, професійних орієнтацій здобувачів освіти. Обґрунтовано пріоритети системи освіти з урахуванням особливостей диференційованого навчання, …

Журнал «Педагогічні обрії» №4 (127), 2023

Автор: Пригодій Т., Козлик Т. Назва статті: Соціально-емоційне навчання педагогів у контексті компенсації освітніх втрат Зміст: Одним із завдань сучасної системи освіти є підготовка і становлення педагога, наділеного такими професійними компетентностями, що забезпечують високий рівень і результативність педагогічної діяльності. В Законі України «Про освіту» визначена мета повної загальної середньої освіти «… …

Журнал «Педагогічний вісник» №4, 2023

Автор: Артеменко Т. Б. Назва статті: Соціально-емоційне навчання педагогів у контексті компенсації освітніх втрат Зміст: Нині освітяни розробляють національну стратегію компенсації освітніх втрат. Війна завдала руйнівного впливу на освітній процес та похитнула емоційне благополуччя вчителів, учнів і батьків. Очевидно, що відновлення навчальних і емоційних втрат має будуватися на ефективних і доказових стратегіях. …

Журнал «Електронний збірник наукових праць ЗОІППО» №3 (55), 2023

Автор: Донік С. Назва статті: Інклюзивна цифрова освіта: теорія, практика, проблеми та шляхи їх подолання Зміст: Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників. Згідно з інформацією ЮНЕСКО, інклюзивне навчання – це «процес звернення і …

Журнал «Електронний збірник наукових праць ЗОІППО» №3 (55), 2023

Автор: Бєлінська І. Назва статті: Використання цифрових застосунків при реалізації STEM-проєктів у шкільному курсі математики Зміст: У сучасному світі, де технології швидко розвиваються і містять значні зміни у всіх аспектах життя, освіта стає ключовим чинником успішного життя та розвитку. Для підготовки молодого покоління до викликів цифрової епохи необхідним є об’єднання різних галузей знань …

Журнал «Електронний збірник наукових праць ЗОІППО» №3 (55), 2023

Автор: Грановська О. Назва статті: Розвиток STEM-освіти в сучасному освітньому просторі Зміст: Сьогодні одним із інноваційних напрямів розвитку освіти є система навчання STEM, яка передбачає вивчення наук (Science) та технологій (Technology) шляхом застосування технічної творчості та інжинірингу (Engineering), в основі яких лежать математичні розрахунки, моделювання (Mathematics) та інтегроване використання різноманітних інструментів та засобів інших наук. …

Журнал «Педагогічні обрії» №4 (127), 2023

Автор: Косінова О. Назва статті: Творчість Лесі Українки в загальноєвропейському аспекті Зміст: Геніальна українська письменниця та культурна діячка Леся Українка відома як письменниця. Її твори мають світове значення і належать до загальноєвропейської скарбниці. Також поетесу називають одним з наймайстерніших перекладачів в історії українського перекладу. З юнацьких років вона перекладала поезію, прозу, драматичні твори …

Журнал «Педагогічний вісник» №4, 2023

Автор: Дога Т. Назва статті: Діджиталізація освіти – найкращий шлях до підвищення ефективності уроків німецької мови Зміст: Стрімкий розвиток цифрових технологій створює нові можливості в освіті й стає невід’ємною частиною життя молодого покоління, незважаючи на війну. На часі також необхідність переосмислення навчальних методик та освітніх цілей. Гармонійне поєднання традиційного навчання й використання передових …

Журнал «Педагогічний пошук» №3 (119), 2023

Автор: Богданович О. Назва статті: Компетентнісний підхід в управлінні як основа забезпечення ефективності освітнього процесу Зміст: В умовах соціально-економічних перетворень та якісних суспільних нововведень школа вимагає впровадження нових педагогічних технологій. Компетентнісний підхід є основою модернізаційних процесів сучасного закладу освіти. Школа не просто повинна дати той чи інший обсяг знань, умінь, а й сформувати …