Всесвітня література у школах України

Автор: Олена Ісаєва Назва статті: Звітує обдарована молодь Джерело інформації: журнал «Всесвітня література у школах України» №12 (462), 2019 Зміст: Автор аналізує результати Всеукраїнського етапу конкурсу – захисту МАН із зарубіжної літератури, який проводився на основі факторно-критеріальної моделі, розробленої на основі кваліметричного підходу. Відзначено різноманіття тематики конкурсних робіт, інтерес до …

Українська мова і література у школах України

Автор: Ю. Бондаренко Назва статті: Словесно-образний аналіз літературного твору у закладі загальної середньої освіти і вищий рівень застосування. Джерело інформації: журнал «Українська мова і література у школах України» №11, 2019 Зміст: У статті автор визначив високий рівень словесно-образного аналізу, під яким він розуміє широке застосування теоретичної інформації. стилістичні фігури в …

Математика в рідній школі

Автор: Тетяна Насадюк Назва статті: Практико-орієнтоване навчання математики сучасних учнів 5 – 6 класів в умовах упровадження STEM-освіти Джерело інформації: журнал «Математика в рідній школі» №10, 2019 Зміст: У статті обумовлюється необхідність збільшення кількості людей, які працюватимуть з високими технологіями. Цьому в значній мірі має сприяти STEM-освіта. Діти мають доступ …

Початкова школа

Автор: Тамара Череушенко Назва статті: Вершини доброти. Програма родинного виховання учнів початкових класів Джерело інформації: журнал «Початкова школа» №10, 2019 Зміст: Автор пропонує програму, спрямовану на забезпечення умов для всебічного розвитку дитини, формування національної свідомості та самосвідомості. Вона сформована за сімома складниками і визначає головну мету – виховання повчальними прикладами. …

Фізика та астрономія

Автор: В. Мацюк, О. Григорчук Назва статті: Міжпредметні зв’язки фізики як засіб формування наукового світогляду учнів Джерело інформації: журнал «Фізика та астрономія в рідній школі» №4 (145), 2019 Зміст: Автори обґрунтовують необхідність формування в учнів уявлення про сучасну наукову картину світу, на міжпредметній основі, що дасть можливість відобразити цілісність природи …

Управління освітою

Автор: Н. Гончарова, І. Камєнєва, М. Коваленко, О. Патрикєєва, В. Чорноморець, Т. Назаренко Назва статті: Економічна освіта в ЗЗСО Джерело інформації: журнал «Управління освітою» №8 (416) Зміст: Автори пропонують читачам результати дослідження проблеми розвитку економічної освіти в Україні. Воно складається з розділів «Економічна освіта в ЗЗСО», «Анкети», «Економічна освіта» в …

Історія

Автор: Міносвіти і науки України Назва статті: Про внесення змін до навчальних програм з історії України для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти Джерело інформації: журнал «Історія в рідній школі» №7-8, 2019 Зміст: У пояснювальній записці визначено спрямованість навчання історії. У контексті мети виокремлено пріоритетні завдання. Зміст курсу …

МАТЕМАТИКА

Автор. Галина Шолом Назва статті. Оновлення прийомів навчання математики у контексті розвитку навичок критичного мислення. Джерело інформації: журнал « Математика в рідній школі» №6 (209) 2019 Зміст. Автор відзначає, щоб навчити учнів мислити критично, треба самому усвідомити необхідність активної участі учнів у процесі навчання. Урок з розвитку критичного мислення, має структуру, …

ГЕОГРАФІЯ

Автор. МОН України Назва статті. Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019-2020 н.р. Джерело інформації: журнал « Географія та економіка в рідній школі» №7-8, 2019 р. Зміст. У 2019-2020 н.р. учні 6-9 класів продовжать вивчення географії за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від …

ІНОЗЕМНА МОВА

Автор. Гуменюк І. Назва статті. Рамка безперервного професійного вдосконалення вчителів іноземних мов як дієвий інструментарій управління розвитком їхньої фахової компетентності. Джерело інформації. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Педагогіка». Випуск 5(9), 2018 р. Зміст. Сучасна школа потребує вчителя, котрий перебуває в авангарді суспільних та освітніх перетворень, …