Миропольська Н. Є. Естетико-виховні технології: теоретичні передумови дослідження

Автор: Миропольська Н. Є., доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник

Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ

Назва: «Естетико-виховні технології: теоретичні передумови дослідження»

Джерело інформації: «Мистецтво і освіта». Науково-методичний журнал. – 2015. −

№ 3(77). – С. 2−7.

У статті подано роздуми щодо естетико-виховних технологій та їх запровадження в

загальноосвітній школі. Вони базуються на ідеї розвивального нарощування І. Беха, яке у статті

трактується як онтогенетичний процес набування і збереження ціннісних компонентів творів

мистецтв із подальшим переходом у більш досконалий і якісний за ступенем освіченості й

культури особистісний стан учнів, здатних відгукуватись на багато вимірність реального життя.

Автор: Божок Т. В., учитель-методист (музичне мистецтво), м. Одеса

Назва: «Формування патріотизму як особистісного ресурсу учнів засобами музичного

мистецтва»

Джерело інформації: «Мистецтво і освіта». Науково-методичний журнал. – 2015. –

№ 3(77). – С. 19−25.

У статті розглядається педагогічний інструментарій формування засобами музичного

мистецтва ціннісних орієнтацій учнів, зокрема патріотизму як особистісного ресурсу, ознаки

духовно розвиненої людини. Наводяться практично перевірені методи, прийоми, розроблені

автором завдання, спрямовані на розкриття внутрішнього потенціалу учнів.

Досліджується позитивний вплив уроку музичного мистецтва на емоційне відчуття

школярів належності до свого народу, поваги до його мови, традицій, культури, прагнення

захищати Батьківщину.

Залишити відповідь