Журнал «Педагогічний вісник Поділля» №5, 2023

Автор: Дарченко Л.

Назва статті: Інноваційні форми методичної роботи з педагогами у закладах дошкільної освіти

Зміст: Бути готовим до застосування нових освітянських ідей, постійно навчатися, перебувати у нескінченному творчому пошуку – у цьому й має полягати основна місія сучасного педагога. Протягом життя він має удосконалювати свої знання, систематично підвищувати кваліфікацію, засвоювати нові види діяльності тощо. Головне завдання керівника та вихователя-методиста – визначити напрями діяльності закладу дошкільної освіти, щоб педагогічні працівники були не одиницями планування, а ініціаторами власних ідей. Актуальність теми полягає у пошуках ефективних форм і методів у роботі з вихователями та спеціалістами ЗДО, сприянні розвитку їх потенціалу, здатності до самоосвіти і самовдосконалення. Мета, яка стоїть перед вихователем-методистом закладу дошкільної освіти:– створити сприятливі умови для вдосконалення професійного зростання педагогів;– упровадити сучасні форми і методи в роботі з кадрами;– модернізувати зміст і форми науково-методичної роботи, ефективних способів забезпечення формування професійної компетентності педагогів.

Більш докладно зі статтею можна ознайомитись  за посиланням https://hoippo.km.ua/?p=10478