Журнал «Нова педагогічна думка» №4(116), 2023

Автори: Лунячек В.

Назва статті: Підвищення кваліфікації вчителя в умовах війни: виклики та перспективи

Ключові слова:  вчитель, заклад загальної середньої освіти, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, програма підвищення кваліфікації, провайдер надання освітніх послуг, професійний розвиток.

Анотація. У статті висвітлено результати опитування педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Львівської, Одеської, Полтавської Рівненської, Харківської областей, а також м. Києва щодо сформованості в них професійної компетентності у сфері створення та використання вебсайтів для потреб освітньої діяльності. Зокрема, результати опитування 4230 респондентів свідчать, що формування відповідної професійної компетентності у педагогічних працівників є надзвичайно актуальною проблемою, зважаючи на вимоги стандарту вчителя закладу ЗСО.

На основі теоретичних джерел з означеної проблематики доведено, що сьогодні питання формування професійної компетентності педагогічних працівників щодо створення і використання персональних вебсайтів для потреб освітньої діяльності висвітлено недостатньо. Зроблено висновок, що нагальною потребою сьогодення є розроблення методичних матеріалів і технологій, які сприятимуть формуванню професійної компетентності педагогічних працівників у сфері створення і використання вебсайтів для потреб освітньої діяльності.

Джерело: http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/596