Журнал «Електронний збірник наукових праць ЗОІППО» № 3(55), 2023

Автор: Бєлінська І.

Назва статті: Використання цифрових застосунків при реалізації STEM-проєктів у шкільному курсі математики

Зміст: У сучасному світі, де технології швидко розвиваються і містять значні

зміни у всіх аспектах життя, освіта стає ключовим чинником успішного життя

та розвитку. Для підготовки молодого покоління до викликів цифрової епохи

необхідним є об’єднання різних галузей знань у STEM-освіті (наука, технологія, інженерія та математика). Інтеграція STEM-освіти допомагає учням бачити зв’язок між різними галузями знань і готує їх до вимог цифрового

суспільства.

Одним із ключових аспектів інтеграції STEM-освіти є включення STEM-

елементів у навчальний план. На уроках математики це може бути використання реальних прикладів, де математика використовується для розв’язання практичних завдань, а також використання інтерактивних програм

та інтернет-ресурсів для навчання.

Цифрові засоби дозволяють підвищити якість і результативність STEM-

проєктів у математиці. Вони дають можливість відтворювати складні математичні моделі, робити великі обчислення та візуалізувати дані.

Більш докладно зі статтею можна ознайомитись  за посиланням https://drive.google.com/file/d/1PA4mHEUb-wEF3k_KV5CvlpyhIJf6SVG8/view