Журнал «Педагогічний вісник» №1-2, 2023

Автори: Жосан О.

Назва статті: Андрагогічні засади навчання людини впродовж життя

Ключові слова:  андрагогіка, освіта людини впродовж життя, освіта дорослих, післядипломна освіта.

Анотація. У Концепції реформування освіти України «Нова українська школа» передбачено підвищення доступності якісної, к о н к у р е н т о с п р о м о ж н о ї освіти для громадян України відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки, кожного громадянина; забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами на основі навчання впродовж життя. Однією з найбільш актуальних проблем освіти дорослих в Україні є проблема розвитку професійної компетентності працівників, їхньої конкурентоспроможності, адаптації до сучасних умов та вимог ринку праці.

Джерело: https://znayshov.com/News/Details/pedahohichnyi_visnyk_1_2_2023