Журнал:  «Освітні обрії» №2(57), 2023

Автори: Бондар І., Адамович Г.

Назва статті: Реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах воєнного часу

Ключові слова:  принцип наступності, дошкільна освіта, початкова школа, освітні цілі, цінності, освітні підходи, зміст освіти, методи і форми роботи, освітнє середовище, оцінювання навчальних досягнень.

Анотація. У статті проаналізовано сутність поняття “наступність”; розкрито передумови для реалізації принципу наступності у вихованні особистості в період переходу від дошкільної до початкової освіти з урахуванням сучасних реалій. Доведено, що наступність між двома ланками освіти може бути реалізована з урахуванням узгодженості цілей, цінностей, підходів, методів і форм роботи, спільних ідей щодо середовищного підходу та оцінювання навчальних досягнень дітей.

Джерело: https://ippo.if.ua/images/stories/Osvitjanske_slovo/obr_23_2.pdf