Журнал «Педагогічний пошук» №3 (119), 2023

Автор: Богданович О.

Назва статті: Компетентнісний підхід в управлінні як основа забезпечення ефективності освітнього процесу

Зміст: В умовах соціально-економічних перетворень та якісних суспільних нововведень школа вимагає впровадження нових педагогічних технологій. Компетентнісний підхід є основою модернізаційних процесів сучасного закладу освіти. Школа не просто повинна дати той чи інший обсяг знань, умінь, а й сформувати компетентності, що дозволять кожному випускникові стати успішною, життєспроможною особистістю, здатною до творчої самореалізації. Це вимагає оновлення стратегії управління освітнім процесом, за якого головна увага переноситься на особу як субʼєкт освітньої діяльності. Тому й проблема забезпечення ефективності освітнього процесу може бути розв’язана лише за умови компетентнісного підходу до управління закладом освіти.

Більш докладно зі статтею можна ознайомитись  за посиланням https://znayshov.com/News/Details/pedahohichnyi_poshuk_3_2023