Педагогічний пошук №3 (2023)

Автор: Трачук Т. В.

Назва статті: Система професійного розвитку вчителя математики НУШ: можливості, вибір, результативність

Джерело інформації: журнал Педагогічний пошук №3 (2023)

Зміст:

Система підвищення кваліфікації фахівців у сучасному суспільстві є обов’язковим компонентом, що забезпечує необхідну якість професійної діяльності. Вона потенційно має виконувати важливу соціальну функцію, пов’язану з їхнім особистісним та професійним розвитком, інноваційними перетвореннями освітньої галузі. Безперечно, для цього їй треба бути відкритою, різноманітною і доступною.

Продовження реформування вітчизняної освіти вимагає докорінних змін у роботі вчителів закладів середньої освіти. Вони повинні усвідомлювати, розвиток яких саме загальних та професійних компетентностей є першочерговим для повноцінної сучасної педагогічної діяльності, а також бути вмотивованими щодо важливості змін на основі самооцінювання та самоідентифікації в розгалуженому освітньому середовищі.

Освітні структури, які пропонують різні програми підвищення кваліфікації вчителів, сьогодні відчувають конкуренцію. Саме тому вони зобов’язані пропонувати реально затребувані практиками програми.