Журнал:  «Науковий вісник» №3, 2023

Автори: Запорожченко Т., Дещенко Н.

Назва статті: Роль самостійної роботи у процесі формування математичної компетентності учнів початкової школи

Ключові слова:  самостійна робота, принципи організації самостійної роботи, види організації самостійної роботи, математична компетентності

Анотація. Центральною особою навчально-виховного процесу є дитина, з її індивідуальними особливостями, характером, поруч з якою завжди повинен бути взірець, тобто вчитель. У період молодшого шкільного віку здійснюється загальний розвиток дитини, забезпечується вміння читати, писати, знання з основ арифметики, первинні навички користування джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та спілкування, основ гігієни, вироблення перших трудових навичок. Одним з основних завдань в цей період є завдання навчити молодших школярів самостійно оволодівати знаннями. Досягнення потрібного суспільству рівня освіченості та розвитку особистості неможливо без систематичної самостійної праці, яка у процесі навчання є найважливішою передумовою повноцінного оволодіння знаннями, вміннями й навичками. Уміння самостійно вчитися може сформуватися лише шляхом набуття дитиною особистісного досвіду. Учень завжди виявляє цілеспрямованість, докладає зусиль для того, щоб правильно виконати завдання. Таким чином, у статті звертається увага на роль самостійної роботи в процесі навчальної діяльності молодших школярів, зокрема у процесі формування математичної компетентності, досліджені педагогічні ідеї видатних освітян щодо даного виду роботи. Розкрито поняття самостійної роботи, її особливостей. Визначено психолого-педагогічні джерела із проблеми дослідження, шляхи підвищення ефективності освітнього процесу. Доведено, що самостійна робота сприятиме міцному засвоєнню нових знань та узагальненню вже існуючих. Окреслено дидактико-розвивальний потенціал. Обґрунтовано принципи організації самостійної роботи учнів початкових класів у процесі формування математичної компетентності. В результаті аналізу поглядів дидактів на суть самостійної роботи учнів доведено, що самостійна робота відіграє велику роль у формуванні і розвитку навчальних умінь, вихованні волі, пізнавального інтересу. В ній виявляється індивідуальність кожного учня, формується їхній інтелект і характер. Усе це сприяє засвоєнню глибоких і міцних знань. Самостійна робота відіграє велику роль у формуванні і розвитку навчальних умінь, вихованні волі, пізнавального інтересу, навичок колективної праці. В ній виявляється індивідуальність кожного учня, формується їхній інтелект і характер. Усе це сприяє засвоєнню глибоких і міцних знань. Тому проблема самостійної роботи учнів як ефективного методу формування вміння вчитися, навичок самоосвіти є актуальною, а отже, обрана дана тема.

Джерело: https://journals.academ.vinnica.ua/index.php/ped-psyh/article/view/60