Журнал: «Український педагогічний журнал» №2, 2023

Автор: Лукіна Т.

Назва статті: Вплив посадового статусу керівника школи на об’єктивність оцінювання ним освітніх та управлінських процесів у закладі освіти

Ключові слова: посада, керівник закладу, оцінювання, об’єктивність, відмінність, розвиток закладу освіти, загальна середня освіта.

Анотація. У статті подано результати порівняльного емпіричного дослідження, присвяче-ного виявленню відмінностей та особливостей сприйняття керівниками закладів загальної середньої освіти того, наскільки трудним для них є здійснення об’єктивної оцінки різноманітних характеристик і результатів перебігу освітніх і управлінських процесів як передумови успішно-го впровадження удіяльність закладу освіти внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Дослідження  проводилося  методом  анкетування.  Внутрішня  узгодженість  запитань  анкети, визначалась за допомогою α-критерію Кронбаха і склала 0,848. Було проаналізовано відповіді 199 керівників залежно від їх посадового статусу (директора або заступника директора).

Джерело: https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/664/677