ПЕДАГОГІЧНА ЖИТОМИРЩИНА

Засновник:  Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради

Рік заснування:  2016

Проблематика:  висвітлення питань теорії і практики освіти

Галузь науки:  педагогічна

Мова видання:  українська

 

Головний редактор Смагін І.І.

Редколегія

Поштова адреса редакції: 10029 м. Житомир, вул. Покровська, 20-Б, комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, тел./факс: (0412) 47-36-58.

Електронна пошта: centrmetodinform@gmail.com

Підготовлено до друку лабораторією навчально-методичної інформації КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР

Коректор Макарова Н.М.
Поліграфічна верстка Гаврилюк І.С.

Вимоги до оформлення матеріалів журналу

Практичні рекомендації до підготовки та написання науково-методичних статей

 

ЗМІСТ

 

Вітання з Днем працівників освіти

 

Наукові публікації
Л. Коврігіна
Особливості оцінювання рівня організації інклюзивного навчання в закладах освіти засобами інституційного аудиту
Т. Завязун
Вільна гра як базова цінність дошкільного дитинства
Т. Корнілова
Edu Scrum метод: можливості та практичне використання
 П. Щербань
Рефлексивна педагогіка як основний компонент Нової української школи
Л. Роміцина
Латеральне мислення в навчанні математики як мислення майбутнього
Т. Климчук
Розвиток пізнавальної активності учнів з інтелектуальними порушеннями через пошуково-дослідницьку діяльність
В. Козир
Роль та діяльність команди психолого-педагогічного супроводу для дитини з особливими освітніми потребами у закладі освіти
Пошуково-дослідницька діяльність
А. Вигівська
Лексико-семантичний статус дієслів shall, will в сучасній англійській мові
Новий вектор дошкілля
О. Орлова, І. Курилюк
Формування навичок сталого стилю життя: новий рівень
Психологічні аспекти освіти
О. Максимова
Формування соціально-психологічної компетентності в учасників освітнього процесу
Методичний дайджест
Особливості оновленого змісту навчального предмета «Технології» у Новій українській школі (Р. Кирилюк)
Нові підходи до викладання предмета «Захист України» (М. Стахов)
Добрі практики
Т. Балюк, Т. Довгопола
Реалізація творчого потенціалу особистості через запровадження STEM-навчання (дидактичний посібник)
Ю. Клименко
Від теорії до практики: інноваційні практики для реалізації компетентнісного підходу на уроках історії в умовах Нової української школи (практикум)
Л. Філімонова
Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму гуртка декоративно-прикладного профілю «Kreativ Art» (навчальна програма)
Юридична консультація
Г. Доброльожа
Запитання – відповідь