ЖУРНАЛ «Педагогічний вісник» №3, 2022

Автори: Андрощук І.

Назва статті: Мотивація навчальної діяльності учнів як педагогічна проблема

Джерело інформації: «Педагогічний вісник» №3, 2022

Зміст: Проблема мотивації є актуальною як у вітчизняній, так і в зарубіжній психології. З одного боку, це зумовлено тим, що необхідність упровадження в практику психологічних досліджень, вихід до реальної поведінки людини, до його регуляції вимагає сьогодні пізнання закономірностей поведінки людини і особливо відносно спонукань і їх реалізації.

З іншого боку, назріла необхідність розкриття зв’язків внутрішніх мотиваційних тенденцій людини до дії з соціальної детермінації її психіки. Проблема мотивації навчальної діяльності в загальному вигляді є проблемою причин, які наперед визначають різні форми виявлення активності учнів. Мотиваційному аспекту навчання вже порівняно давно приділяли значну увагу в психологічній і педагогічній літературі (М.Алексеєва, Л.Божович, О.Ковальов, Г.Костюк, О.Леонтьєв, В.Мерлін, С.Рубінштейн, І.Синиця, В.Сухомлинський та ін.). Ці питання є предметом педагогічних і психологічних досліджень, які здійснюються здебільшого у двох основних напрямках. Перший – це праці, які безпосередньо стосуються мотивів учіння дітей різного шкільного віку; загальної структури мотиваційної сфери механізмів спонукальної дії мотивів, динаміки їх розвитку в різних вікових групах, а також способів формування повноцінних мотиваційних комплексів під впливом різноманітних факторів. Другий напрям – це дослідження з проблем розвитку активності учнів у навчанні, позитивних і негативних мотиваційних факторів пізнавальної діяльності, пов’язаних з явищами соціального і суто особистого характеру.

Більш докладно зі статтею можна ознайомитись  за посиланням https://drive.google.com/file/d/1G5ZKlls6RbQCf7mZBsn5L346JBcf6Jl9/view