Вісник науки та освіти № 5(11) (2023)

Автор: Алєксєєнко Т.Ф., Сватенков О. В.

Назва статті: Особливості діяльності дитячих закладів оздоровлення і відпочинку у період воєнного стану

Зміст. Стаття  присвячена  особливостям  роботи  дитячих закладів оздоровлення і відпочинку у період воєнного стану. Зокрема, проаналізовано статистичні дані щодо їх кількості в Україні протягом останніх двадцяти років. Визначено фактори, які призвели до значного зменшення  кількості  дитячих  закладів  оздоровлення  і  відпочинку  в останні роки. У тексті статті дано коротку характеристику нормативно-правовій базі  діяльності  дитячих  закладів  оздоровлення  і  відпочинку.  Їх класифікацію,  наведену  у  нормативних документах,  доповнено «проєктним» типом. Спираючись  на  наукові  джерела  та  практичний  досвід  авторів визначено та охарактеризовано особливості діяльності дитячих закладів оздоровлення  і  відпочинку  у  період  воєнного  стану.  До  них  було віднесено: організаційні, змістовні та персональні. До   організаційних   особливостей   відносено:   зміну   місця відпочинку  дітей,  дії  у  випадках  повітряної  тривоги  та  адаптація системи роботи під нову кількість дітей. До   змістовних   особливостей   роботи   дитячих закладів оздоровлення і відпочинку у період воєнного стану віднесено: відмова від  російськомовного  контенту  (музика,  фільми,  мультфільми  тощо),  поява  такої  форми  роботи  як  зустріч  із  військовими,  збільшення кількості  тренінгів  та  посилення  індивідуальної роботи  з  дітьми. Зокрема, охарактеризовано особливості адаптації програми відпочинку дітей до нових умов.

Ключові слова:  дитячі  заклади  оздоровлення  і  відпочинку, пандемія,  воєнний  стан,  особливості  роботи  дитячих  закладів оздоровлення і відпочинку.