Журнал: «ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ»

Автор: Інна Дорошенко – аспірант кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Назва статті: Принципи модернізації мовних стратегій: виклики глобалізації

Ключові слова: модернізація освіти, мовні стратегії, глобалізація, інформаційна революція, полікультурність, комунікаційний процес.

Анотація: Однією з головних потреб сучасного глобалізованого світу є потреба інтенсивного спілкування. Задоволення цієї потреби, своєю чергою, формує виклики до мовної підготовки суб’єктів комунікаційного процесу. Вільне володіння однією зі світових мов – англійською, німецькою, французькою тощо – постає необхідною умовою, поза якою комунікаційний процес значно ускладнюється. Спілкування за допомогою словника чи перекладача має низку недоліків, головним з яких є адекватність/неадекватність розуміння співбесідника, осягнення предметного смислу комунікації. Перед нинішньою мовною освітою стоїть завдання пошуку та впровадження адекватної відповіді на виклики глобалізованого світу.
Зазначається, що виклики глобалізації – інтенсифікація міжнародного спілкування людей, міжкультурні наукові, освітні та релігійні обміни визначають принципово нову роль мовної освіти в сучасному інформаційному світі, націлену передусім на задоволення потреби особистості в швидкій адаптації до умов полікультурного світу, який весь час змінюється, а також реалізації інших потреб життєдіяльності людини в полікультурній і мультилінгвальній спільноті людей. Крім того, мовна освіта формує свідомість особистості та її здатність бути соціально мобільною в суспільстві, сприяє діалогу культур у світі та розв’язанню різноманітних проблем. В епоху інформаційної революції володіння мовою забезпечує високу комунікативну функціональність людини, а мовні стратегії мають бути спрямовані не лише на оволодіння основними видами мовленнєвої діяльності, а й на формування міжкультурної компетентності потенційних суб’єктів мовлення в сучасному багатомовному й багатокультурному світі.