Розвиток професійних компетентностей педагогів як необхідна    умова забезпечення якості освіти Нової української школи

Розвиток професійних компетентностей педагогів як необхідна

умова забезпечення якості освіти Нової української школи : збірник

матеріалів Регіон. наук.-практ. інтернет-конф. (12 жовтня 2022 року) /

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, кафедра суспільно-гуманітарних

дисциплін. – Житомир, 2022. – 48 с.

 

У збірнику представлені тези учасників конференції: науковців, практиків галузі освіти.

Основні теми, які розкривали дописувачі: шляхи підвищення якості освіти Нової української школи, розвиток професійної компетентності педагогічних працівників та керівників у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної та післядипломної освіти, науково-методичний супровід та варіативність змісту і форм розвитку професійних компетентностей педагогів НУШ, а також різноманітні інноваційні шляхи особистісного розвитку учнів у закладах освіти, ґрунтовані на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого, дитиноцентричного підходів.

Окреслена тематика не вичерпує весь діапазон наукових і практичних інтересів учасників конференції, тому збірник містить окремі розкриття відмінних від заявленої тематики тем, які оргкомітет з повагою розміщує                     у збірнику.

Збірник наукових праць «Розвиток професійних компетентностей педагогів як необхідна умова забезпечення якості освіти Нової української школи» адресований широкому загалу освітян, а саме: керівникам, науковцям, викладачам, учителям та студентам.

Зі змістом збірника можна ознайомитись у бібліотеці ОІППО (м. Житомир, вул. Покровська, 20 б).