«Український історичний журнал»  №4, 2021

Автори: Харковенко Р., Рішняк О.

Назва статті:  З історії пам’яткоохоронної справи в Україні і питання культурної політики та збереження національної спадщини.

Автори висвітлюють історію і особливості формування сфери охорони культурної спадщини України. З’ясовано історичні витоки , чинники створення дієвої та ефективної системи збереження її об’єктів і пам’яток.

Обумовлюється необхідність створення результативної і ефективної системи органів державної влади з відповідними повноваженнями.

За всієї самобутності українська культурна спадщина становить собою невід’ємну складову освітнього культурного надбання.

Держава має розглядати її у контексті культурної політики як стратегічний курс.

Ключові слова: культурна спадщина, пам’яткоохоронна справа, культурна політика, об’єкт культурної спадщини.

Зі змістом статті можна ознайомитись у бібліотеці ОІППО (м. Житомир, вул. Покровська, 20 б).

Hits: 56