Журнал «Математика в рідній школі» №5, 2021

Автор: Тетяна Плис

Назва статті: Впровадження E-підручників та елементів Е-навчання на уроках математики

Джерело інформації: журнал «Математика в рідній школі» №5, 2021

Зміст: Автор пропонує дослідно-експериментальний проєкт «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі». Читачам представлено етапи його реалізації.

І. Організаційно-констатувальний

ІІ. Констатувально-моделювальний

ІІІ. Формувально-впроваджувальний

ІV. Узагальнено-корекційний

  1. Рефлексивно-прогностичний

Розроблено окремі методичні рекомендації щодо впровадження елементів е-навчання на уроках математики. Представлено способи впровадження такого навчання батькам учнів.

Виокремлено досвід впровадження е-навчання під час дистанційного навчання.

На завершення автором висловлено критичні зауваження до чинних е-підручників.

Hits: 12