Післядипломна педагогічна освіта в умовах системних змін

Післядипломна педагогічна освіта в умовах системних змін : колективна монографія / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР-Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2021. 204 с.

 

У колективній монографії розглядаються актуальні питання змісту, напрямів професійного розвитку, форм, технологій організації підвищення кваліфікації, розвитку потенціалу закладу післядипломної педагогічної освіти.

В умовах формування власних інформаційних ресурсів закладу післядипломної педагогічної освіти різноманітність представлених матеріалів має практичну  значущість. Висвітлено теоретичні та прикладні аспекти інноваційної спрямованості закладу, сучасні напрямки  розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі підвищення кваліфікації, виокремлено деякі підходи до аналізу інклюзивної складової підвищення кваліфікації.

Матеріали можуть бути рекомендовані педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, корисними для педагогічних  та науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти.

Зі змістом видання можна ознайомитись в бібліотеці обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Житомир, вул. Покровська, 20б)

Hits: 20