Журнал «Історія в рідній школі» №5, 2021

Автор: Сергій Стоян

Назва статті: Постколоніальні студії в сучасному науковому дискурсі

Джерело інформації: журнал «Історія в рідній школі» №5, 2021

Зміст: Автор розкриває зміст постколоніальних студій з позицій історичних передумов. В основу цього покладено книгу «Орієнталізм», що можна вважати світоглядом, способом мислення, системою поглядів на світ. Пізніше погляд автора книги Е. Саїда отримали назву постмодерністської філософії.

Постколоніалізм – це студія вивчення історичного минулого, господарства, культури країн і народів.

У вузькому розумінні постколоніалізм – методичний напрям або підхід, спрямований на дослідження колишніх колоніальних країн.

У теоретичному контексті – це теорія, яка розглядає культурні аспекти, що утворились внаслідок європейської колонізації. Український варіант постколоніальних студій додає певних особливостей у плані вивчення досвіду, відмінного від європейських зразків.

Hits: 19