Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (онлайн), 14 травня 2021 р. Житомир: Вид.ТОВ. «505», 2021, 192 с.

Реагуючи на виклики часу, учасники конференції розкривали різні підходи до розгляду означеної проблеми: розвиток професійної компетентності педагогів в умовах дистанційного навчання; трансформація запитів щодо ролі вчителя в умовах сучасних освітніх викликів; науково-методичний супровід особистісного та професійного зростання педагога Нової української школи; аналіз деяких аспектів розв’язання проблеми забезпечення якості освіти; розвивальний зворотний зв’язок у структурі оцінювальної компетентності педагога; інноваційно-компетентнісна спрямованість післядипломної педагогічної освіти в системі неперервної освіти; самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності тощо.

Окреслена тематика не вичерпує весь діапазон наукових і практичних інтересів учасників конференції, тому збірник містить окремі розкриття відмінних від заявленої тематики тем, які оргкомітет з повагою розміщує у збірнику. Збірник наукових праць «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти» адресований широкому загалу освітян, а саме: керівникам, педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів післядипломної освіти, педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

 

Зі змістом видання можна ознайомитись в бібліотеці інституту післядипломної педагогічної освіти (вул. Покровська 20 б)

Hits: 15