Журнал «Мистецтво та освіта» №2(100), 2021

Автор: Людмила Масол

Назва статті: Професійні орієнтації старшокласників у сфері мистецтва та креативних індустрій

У статті обґрунтовано авторську методику формування професійних орієнтацій старшокласників на творчі професії у сфері мистецтва та креативних індустрій під час опанування інтегрованого курсу «Мистецтво».

Методика передбачає включення до змісту освіти, насамперед у підручники системи варіативних художньо-практичних завдань профорієнтаційного спрямування і охоплює допрофільну і профільну освіту.

Розроблено спеціальні «професійні випробування», які у старшій школі відповідають обраним учнями мистецьким профілям навчання.

Ключові слова: мистецтво, креативні індустрії, професійна орієнтація, старшокласники, методика, допрофільна і профільна освіта.

Hits: 26