Журнал «Особлива дитина : навчання і виховання»

Автор:  Юлія Шевченко

Назва статті: Особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями в сучасному освітньому просторі

 

У статті розкрито особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями, визначено чинники, які впливають на розвиток дитини та основні напрями розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями для подальшої гармонізації та соціалізації в суспільстві.

У зв’язку зі змінами нормативно-правової бази та гуманізації відносин у освітньому просторі виникає потреба у подальшому вдосконаленні процесу навчання, виховання дітей з особливими потребами.

Ці діти потребують особливого підходу. Визнання прав такої дитини, її інтересів, потреб, надання допомоги в процесі її особистісного становлення є надзвичайно важливим.

Знання закономірностей ґенезу психіки в нормі дає можливість краще розібратись у своєрідності психічного розвитку, дослідити, який вплив чинить на хід психічного розвитку порушення чи недорозвинення мозку.

Визначається позитивна динаміка з розвитку дітей з порушенням інтелекту при правильно організованому психологічному впливі в умовах спеціально організованого навчання і виховання.

Ключові слова: освітній простір, діти з особливими потребами, соціалізація, психічний розвиток, інтелект, динаміка.

Hits: 63