Журнал «Вища освіта» №3, 2020

 

Автор:  Оксана Якимчук

Назва статті:         Компетентнісний підхід в освіті : українські реалії

 

Одним з найважливіший напрямів реформування освіти є всебічне впровадження та застосування компетентнісного підходу в навчанні і вихованні.

Стара школа була перевантажена формальними знаннями, які відсторонюють дитину від реальності.

Сьогодні головним є підготовка людини до повноцінної життєдіяльності в актуальному соціокультурному середовищі.

Компетентнісний підхід не відміняє важливість набуття традиційних знань, які можуть використовуватись людиною у професійній діяльності. Однак це не є самоціллю, кінцевим результатом.

Важливо, що освіта дає людині не просто знання, а формує у неї здатність адаптації до нових форм соціального і технологічного функціонування.

Формування інноваційно-творчого, гнучкого, варіативного мислення є однією з сутнісних ознак компетентнісного підходу в освіті. Він полягає в орієнтації і концентрованій увазі на нову якість освітнього процесу.

Автор виокремлює проблему наповнення педагогічними кадрами нового покоління, готового до повноцінного застосування компетентнісного підходу в інноваційно-гуманістичних методиках навчання і виховання.

Ключові слова: освіта, компетентність, підхід, освітня парадигма, знання, вміння, навички, практична орієнтація.

Hits: 26