Журнал «Методист» №5, 2020

 

Автор: О. Марущак

Назва статті: Упровадження освітніх інновацій

У статті розкривається зміст інновації як запорука професійної компетентності педагога в позашкільній освіті. Ідеться про перебудову освітнього процесу відхід від класичного до нового. Виокремлено зміст позашкільної освіти, який ґрунтується на особистісних замовленнях дітей та їхніх батьків. Визначено умови реалізації інноваційної діяльності через призму методичного кабінету, який є центром професійного зростання педагога.

Автор демонструє якісні показники освітнього процесу як результат системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

Читачам пропонується інноваційний проект «Розбудова інноваційного освітнього середовища як умова розвитку компетентності педагога-позашкільника».

Ключові слова: інноваційний розвиток, освітнє середовище, професійна компетентність, позашкільна освіта, особистісно орієнтований.