Журнал «Початкова школа» №3, 2020

Автор: Ілона Рашковська

Назва статті: Подолання шкільних страхів у дітей молодшого шкільного віку

У статті з’ясовуються причини діагностики та подолання страхів у дітей молодшого шкільного віку, що є актуальним, оскільки цей віковий період характеризується високою соціальною сентизивністю, ускладненням системи вимог до дитини. Нова соціальна ситуація розвитку стає у цей період нерідко стресовою для багатьох учнів. В умовах запровадження НУШ вивчення цієї проблеми є особливо актуальною.

Автор надає орієнтований варіант колекційної програми для учнів початкової школи.

Ключові слова: шкільний страх, психічна напруженість, психологічний супровід, емоційна сфера, адаптація.