Олена Пометун. Сучасний підручник з історії і вчительська громада.

Олена Пометун. Сучасний підручник з історії і вчительська громада. «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика викладання», №11, 2016р., с. 2-6 [Режим доступу: https: //www. facebook.com/journalhistoryan dsuspilstvo ? ref = profile У статті автор звертає увагу читачів фахового видання нате, що процес творення та трансформації підручників з історії …

Тетяна Гошко. На старий манер, але в нових підручниках (висвітлення литовсько-польської доби в нових шкільних підручниках з історії України для 7 класу).

Тетяна Гошко. На старий манер, але в нових підручниках (висвітлення литовсько-польської доби в нових шкільних підручниках з історії України для 7 класу). / Журнал «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання». – №10.- 2016, с.2-12. Автор публікації звертає увагу вчителів історії на проблему формування змісту шкільних підручників …

Офіційна інформація. ЗНО – 2017. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.

Офіційна інформація. ЗНО – 2017. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Журнал «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання», №9, 2016. В пояснювальній записці до вищезазначеної програми визначається мета зовнішнього незалежного оцінювання з історії України – виявлення рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення відповідності навчальних …

О. І. Пометун. Формування складників предметної історичної компетентності на уроках історії в основній школі

Автор: О. І. Пометун Назва: «Формування складників предметної історичної компетентності на уроках історії в основній школі» Джерело інформації: посібник «Суспільствознавчі предмети. 5−11 класи». − Харків: Ранок, 2016. − С. 23−29. В статті підкреслюється актуальність послідовного впровадження в практику викладання шкільних історичних курсів основної школи компетентнісного підходу. Акцентується увага на особливостях методики формування …

О. І. Пометун. Нові акценти у змісті шкільної історичної освіти. 2016/2017 навчальний рік

Автор: О. І. Пометун Назва: «Нові акценти у змісті шкільної історичної освіти. 2016/2017 навчальний рік» Джерело інформації: посібник «Суспільствознавчі предмети. 5−11 класи». − Харків: Ранок, 2016. − С. 4−6. Проблема, зазначена у назві статті, актуалізується автором через суттєвий світоглядний потенціал суспільствознавчої освіти взагалі, і історичної освіти зокрема, їх вплив на формування особистості …