Нобелівська премія – 2016

За матеріалами газети «День» (№ 181-182, 2016). Лауреатами 108-ї Нобелівської премії з ХІМІЇ 2016 року стали Жан- П’єр СОВАЖ, сер Фрезер СТОДДАРТ і Бернард ФЕРИНГА «за проектування і синтез молекулярних машин». Вони розробили молекули з контрольованими рухами, які можуть виконувати завдання, коли мають джерело енергії. Жан-П’єр Соваж працює в університеті …

Андрій Грабовий. Хімічний експеримент як чинник формування мотивації учнів до навчання хімії

Стаття. Хімічний експеримент як чинник формування мотивації учнів до навчання хімії. Андрій Грабовий, кандидат педагогічний наук, доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Стаття присвячена ролі навчального хімічного експерименту щодо формування мотивації до навчальної діяльності учнів з хімії у загальноосвітніх навчальних закладах. Розкрито методичні аспекти досліджуваної проблеми. Мотивація на уроках …

Людмила Величко, Олександр Козленко, Юлія Малієнко, Юрій Мельник, Олександр Надтока. Синхроністична таблиця як засіб інтегрування знань із природничих предметів.

Стаття. Синхроністична таблиця як засіб інтегрування знань із природничих предметів. Людмила Величко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України; Олександр Козленко, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України; Юлія Малієнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник інституту …

Є. Ю. Дробишева/ Задачі з історією. Журнал «Хімія» ВГ «Основа», №21-22. С. 28-34. 2016 р.

Журнал «Хімія» ВГ «Основа», №21-22. С. 28-34. 2016 р. Стаття. Задачі з історією. Є. Ю. Дробишева, вчитель хімії ЗОШ № 4 м. Макіївка, Донецька обл. Одним з головних завдань під час вивчення шкільного курсу хімії є формування життєвої і соціальної компетентності учня, його екологічної культури, навичок безпечного поводження з речовинами …

Григорій Джурка, Інна Голінько. А. І. Кіпріанов – видатний хімік-органік ХХ століття

Автори: Григорій Джурка, доцент кафедри хімії та методики викладання хімії ПНПУ ім. В. Г. Короленка; Інна Голінько, викладач хімії і екології ПН ГРТ ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. Назва: «А. І. Кіпріанов – видатний хімік-органік ХХ століття» Джерело інформації: журнал «Біологія і Хімія» в рідній школі». – 2016. – № 5. – С. 40–43. …

Лідія Ващенко, Катерина Новченко. До портрета педагога експериментального навчального закладу

Автори: Лідія Ващенко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості освіти інституту педагогіки НАПН України; Броніслав Бердейман, учитель математики, ліцею № 17 м. Хмельницький; Катерина Новченко, учитель хімії ліцею №17, м. Хмельницький. Назва: «До портрета педагога експериментального навчального закладу» Джерело інформації: журнал «Біологія і хімія в рідній школі». – …

Людмила Величко, Ніна Буринська. Календарно-тематичне планування з хімії (7−8 класи)

Автори: Людмила Величко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України; Ніна Буринська, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України та інші. Назва: …