Г. М. Падалка Розвиток мистецької освіти: модернізаційні аспекти

Автор: Г. М. Падалка Назва: «Розвиток мистецької освіти: модернізаційні аспекти» Джерело інформації: науково-методичний журнал «Мистецтво і освіта». – 2016. − № 3. – С. 2−6. У статті наголошується про те, що проблемою сучасної мистецької освіти педагога є її модернізація в напрямку подальшої розробки методологічних засад, створення нової моделі цілісного художньо-освітнього простору, пошуку інноваційних …

Божок Т. В. Формування патріотизму як особистісного ресурсу учнів засобами музичного мистецтва

Автор: Божок Т. В., учитель-методист (музичне мистецтво), м. Одеса Назва: «Формування патріотизму як особистісного ресурсу учнів засобами музичного мистецтва» 15 «Мистецтво і освіта». Науково-методичний журнал. – 2015. – № 3(77). – С. 19−25. У статті розглядається педагогічний інструментарій формування засобами музичного мистецтва ціннісних орієнтацій учнів, зокрема патріотизму як особистісного ресурсу, ознаки духовно розвиненої людини. Наводяться …

Миропольська Н. Є. Естетико-виховні технології: теоретичні передумови дослідження

Автор: Миропольська Н. Є., доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ Назва: «Естетико-виховні технології: теоретичні передумови дослідження» Джерело інформації: «Мистецтво і освіта». Науково-методичний журнал. – 2015. − № 3(77). – С. 2−7. У статті подано роздуми щодо естетико-виховних технологій та їх запровадження в загальноосвітній школі. Вони базуються на …