Савченко О. Я. Методика роботи з ілюстративним матеріалом на уроках літературного читання

Автор: Савченко О. Я. Назва статті: Методика роботи з ілюстративним матеріалом на уроках літературного читання Джерело інформації: журнал Початкова школа», 2016. – № 12. – С. 4 – 10. В статті академіка НАН України, доктора педагогічних наук Савченко Олександри Яківни аналізуються види ілюстративного компоненту підручників з літературного читання та методичні особливості їх використання. У …

Миронюк Олена. Оцінка як стимул до успіху

Автор: Миронюк Олена Назва статті: Оцінка як стимул до успіху Журнал: «Учитель початкової школи». – № 1. – 2017. – С.9-13. У додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. № 1/9-437 «Методичні рекомендації. Початкова школа» акцентовано увагу вчителів початкових класів на проблемі оцінювання навчальних досягнень учнів. …

Мелешко В. Початкова школа сільської місцевості: реалії сьогодення

Автор: Мелешко В. Назва: «Початкова школа сільської місцевості: реалії сьогодення» Джерело інформації: журнал «Початкова школа». − 2016. − № 8. − С. 2−5. У статті кандидата педагогічних наук, доцента, провідного наукового співробітника Інституту педагогіки НАП України акцентовано увагу на актуальних проблемах функціонування сільської школи як вагомого складника вітчизняної освітньої системи. Дано …

Мієр Тетяна. Довідник-записник педагога: навчальний посібник

Автор: Мієр Тетяна Джерело інформації: Довідник-записник педагога: навчальний посібник / Тетяна Мієр. − 2016. − 360 с. Навчальний посібник містить 32 теми. Зміст кожної теми набуває системного розкриття в підтемах, що являють собою інформаційні одиниці, у яких представлено вітчизняні й зарубіжні наукові напрацювання з актуальних проблем організації процесу навчання та …