Довгополова Катерина. Рельєфне малювання як шлях до інтеграції у візуальну культуру для незрячих дітей

Автор: Довгополова Катерина Назва статті: Рельєфне малювання як шлях до інтеграції у візуальну культуру для незрячих дітей Джерело інформації: Особлива дитина: навчання і виховання». Науково-методичний журнал. – 2016. – 4(80) – С.52-58. Короткий зміст У статті розглянуто зміни в сучасному соціокультурному середовищі життєдіяльності людини, які полягають у зростанні домінування візуальної …

Скрипник Т. Сенсорна інтеграція як підґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом

Автор: Скрипник Т. Назва: «Сенсорна інтеграція як підґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом Джерело інформації: Особлива дитина: навчання і виховання. Науково-методичний журнал.– 2016. – 4(80) – С. 24-31. Розкрито питання застосування методу сенсорна інтеграція для дітей з аутизмом, а також чинники низької її ефективності . Здійснено порівняльний аналіз методу сенсорної …

Омельченко І. Програма «Розвиток мовлення» для дітей із затримкою психічного розвитку: концептуальне підґрунтя та алгоритми реалізації

Автор: Омельченко І. Назва: «Програма «Розвиток мовлення» для дітей із затримкою психічного розвитку: концептуальне підґрунтя та алгоритми реалізації». Джерело інформації: Особлива дитина: навчання і виховання». Науково-методичний журнал. – 2016. – 4(80) – С.41-51. Розкрито місце програми «Розвиток мовлення» для дітей із затримкою психічного розвитку. Визначено, що основною метою розвитку мовлення …

Замша А.В. , Федоренко О.Ф. «Педагогічні аспекти навчання англійської мови учнів із порушеннями слуху».

Автор: Замша А.В. , Федоренко О.Ф. Назва: «Педагогічні аспекти навчання англійської мови учнів із порушеннями слуху». Джерело інформації: Особлива дитина: навчання і виховання. Науково-методичний журнал.– 2016. – 3(79) – С.53-61. У статті теоретично обгрунтовано проблему навчання учнів із порушеннями слуху «Іноземної мови» як одного з обов’язкових предметів в Україні. Визначено, …

Мартиненко І.О. «Типологія комунікативної діяльності дітей із системними порушеннями мовлення первинного генезу».

Автор: Мартиненко І.О. Назва: «Типологія комунікативної діяльності дітей із системними порушеннями мовлення первинного генезу». Джерело інформації: Особлива дитина: навчання і виховання». Науково-методичний журнал. – 2016. – 3(79) – С.44-52. У статті представлено результати експериментального вивчення комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення, а саме: стану сформованості комунікативних …

С. В. Кульбіда. Формування жестомовної комунікативної компетенції – від розуміння до застосування

Автор: С. В. Кульбіда Назва: «Формування жестомовної комунікативної компетенції – від розуміння до застосування» Джерело інформації: науково-методичний журнал «Особлива дитина: навчання і виховання». – 2016. – № 2(78). – С. 15–29. У статті проаналізовано науково-теоретичні погляди зарубіжних та вітчизняних дидактів, лінгводидактів, педагогів щодо розуміння дефініції компетенції; щодо усвідомлення понятійного поля жестомовної комунікативної компетенції. …

Т. Л. Дехтяренко, Н. А. Павлова. Нейрологопедичний підхід у діагностиці та корекції тяжких порушень мовлення у дітей дошкільного віку

Автор: Т. Л. Дехтяренко, Н. А. Павлова Назва: «Нейрологопедичний підхід у діагностиці та корекції тяжких порушень мовлення у дітей дошкільного віку» Джерело інформації: науково-методичний журнал «Особлива дитина: навчання і виховання». – 2016. – № 2(78). – С. 38–46. У статті запропонована спроба здійснення об’єднання і систематизації наявних у психофізіології, спеціальній психології і педагогіці теоретичних відомостей …