Андрій Грабовий. Хімічний експеримент як чинник формування мотивації учнів до навчання хімії

Стаття. Хімічний експеримент як чинник формування мотивації учнів до навчання хімії.

Андрій Грабовий, кандидат педагогічний наук, доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Стаття присвячена ролі навчального хімічного експерименту щодо формування мотивації до навчальної діяльності учнів з хімії у загальноосвітніх навчальних закладах. Розкрито методичні аспекти досліджуваної проблеми.

Мотивація на уроках хімії формує постійну потребу в хімічних знаннях учнів, розвиває пізнавальний інтерес до предмета. Дуже важливо формувати внутрішні мотиви учня: інтерес до предмета, бажання, потребу в знаннях, у саморозвитку, у самовдосконаленні, захопленість.

Одним із засобів мотивації навчальної діяльності є створення проблемної ситуації. Проблемний експеримент – це форма застосування хімічного експерименту в навчанні, яка дає змогу створити проблемну ситуацію, і викликати інтерес учнів до пошуку причин спостережуваних явищ.

Засобом мотивації до навчальної діяльності учнів з хімії є розв’язування експериментальних ситуативних задач. Експериментальна ситуаційна задача – завдання, що включає опис експериментальної проблемної ситуації, відповіді на яку учні знаходять в процесі виконання реального або уявного експерименту.

Наводяться приклади експериментальних завдань з їх розв’язками.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *