Людмила Величко, Ніна Буринська. Календарно-тематичне планування з хімії (7−8 класи)

Автори: Людмила Величко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України; Ніна Буринська, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України та інші.

Назва: «Стаття. Календарно-тематичне планування з хімії (7−8 класи)»

Джерело інформації: журнал «Біологія і хімія в рідній школі». − 2016. − № 4. − С. 2−17, 20.

В статті автори наголошують на календарно-тематичному плануванні як основі наукової організації педагогічної праці учителя, що є важливим чинником у підготовці вчителя до уроку.

Основою календарно-тематичного планування є аналіз навчальної програми: пояснювальної записки, змісту навчального матеріалу, державних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів.

У пропонованому варіанті календарно-тематичний план виражений через складники предметної компетентності.

Автори статті підкреслюють, що за основу характеристики компонентів предметних компетентностей учнів з хімії взято вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, сформованих у навчальній програмі.

В плані розписані знаннєвий, діяльнісний та ціннісний складники хімічної компетентності. Автори статті підкреслюють, що календарно-тематичний план з хімії у формі, яка запропонована в журналі, слугуватиме успішній методичній реалізації компетентнісного підходу як концептуального у навчанні хімії.

Рекомендуємо вчителям хімії використовувати у навчально-виховному процесі цей календарно-тематичний план.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *