Фізика та астрономія

Автор: В. Мацюк, О. Григорчук

Назва статті: Міжпредметні зв’язки фізики як засіб формування наукового світогляду учнів

Джерело інформації: журнал «Фізика та астрономія в рідній школі» №4 (145), 2019

Зміст: Автори обґрунтовують необхідність формування в учнів уявлення про сучасну наукову картину світу, на міжпредметній основі, що дасть можливість відобразити цілісність природи у змісті навчального матеріалу.

Наведено приклади застосування знань для розкриття єдності законів і процесів живої і неживої природи.

Виокремлено класифікацію міжпредметних зв’язків за хронологічними і змістовими ознаками.

Читачам запропоновано таблицю щодо використання матеріалу природничих дисциплін на уроках фізики за розділами програми.

Підкреслено роль загальнонаукових принципів.

 

Автор: С. Стецик

Назва статті: Використання мобільних технологій для навчання фізики у школі

Джерело інформації: журнал «Фізика та астрономія в рідній школі» №4 (145), 2019

Зміст: Автор розглядає мобільні технології як ефективний інструмент для підвищення інтересу в учнів до предмета, наводить приклади форм роботи за допомогою визначених ним засобів і технологій.

Демонструє можливості використання платформи Google Class-room на практиці, інших платформ.

Робить класифікацію технологій у контексті використання їх вчителем та учнями під час вивчення фізики.

Для запровадження мобільних технологій необхідна правова база, яка буде регулювати сферу застосування мобільних пристроїв.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *