Історія

Автор: Міносвіти і науки України

Назва статті: Про внесення змін до навчальних програм з історії України для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти

Джерело інформації: журнал «Історія в рідній школі» №7-8, 2019

Зміст: У пояснювальній записці визначено спрямованість навчання історії. У контексті мети виокремлено пріоритетні завдання. Зміст курсу структурований за проблемно-тематичним принципом.

У змісті курсу інтегровано низку інших актуальних сьогодні змістовних ліній.

Вивченню кожного з періодів передують вступні заняття. Виділено компоненту практичних і творчих завдань.

У програмі немає розподілу навчальних годин. У межах загальної річної кількості годин вчитель самостійно визначає час роботи над кожним розділом.

Залишити відповідь