ГЕОГРАФІЯ

Автор. МОН України

Назва статті. Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019-2020 н.р.

Джерело інформації: журнал « Географія та економіка в рідній школі» №7-8, 2019 р.

Зміст. У 2019-2020 н.р. учні 6-9 класів продовжать вивчення географії за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 р. №804.

Учні 10 класу вивчатимуть географію курсу «Географія: регіони та країни» за новими навчальними програмами, затвердженими наказом МОНУ від 23.10.2017 р. №1407.

Учні 11 класу вивчають курс «Географічний простір землі» за програмою, затвердженою наказом МОНУ від 23.10.2017 р. №1407.

Учні 11 класу продовжать вивчення економіки на профільному рівні (105 годин, 3 години на тиждень) за навчвальною програмою, затвердженою наказом МОНУ від 23.10.2017 р. №1407.

У 2019-2020 н.р. за підтримки МОНУ організуються і проводяться:

– черговий Всеукраїський турнір юних економістів, питання якого друкуються у періодичних виданнях.

– Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність», умови проведення розміщені на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

_____________________________________________________________________________

 

Автор. Я.С. Коробкова

Назва статті. Відкритий конкурсний урок на тему «Кліматичні показники: температура, опади, коефіціент зволоження та їх розподіл на території України»

Джерело інформації: журнал « Географія та економіка в рідній школі №7-8, 2019 р.»

Зміст. Автор пропонує  розробку уроку на засадах педагогіки партнерства, де учитель виступпає не джерелом знань, а фаселітатором, що спрямовує пізнавальну діяльність учнів на формування у них ключових та предметних компетентностей.

Крім розумового інтелекту, вчитель орієнтує урок і на формування емоційного інтелекту, що є невідємною складовою сучасної освіти.

Залишити відповідь