Журнал «Методист» №12 (84), 2018

Сидоренко В., Нежинська О., Кравчинська Т.

Ключові компетентності керівника Нової української школи: компетентність щодо самовдосконалення, уміння вчитися // Методист. – 2018. – №12(84). – с. 4–24.

 

Підкреслено актуальність проблеми реформування системи освіти фахівців, підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, забезпечення їх неперервного професійного розвитку. Запропоновані освітянам матеріали розроблено творчою групою науково-педагогічних працівників ЦІППО України у межах українсько-австрійського проекту «Нові компетенції керівників шкіл в Україні».

Ключові слова:компетентності, концепція, мотивація, андрагогіка, модератор.

 

 

Литвиненко Г., Хоменко В.

Методична служба й дорадництво в умовах ОТГ // Методист. – 2018. – №12(84). – с. 25–29.

 

У процесі формування власної системи управління освітою об’єднаних територіальних громад серйозним викликом стало збереження їх структурних підрозділів, які не «керують» освітніми закладами, а надають їм допомогу, виконуючи сервісні функції. На розгляд читачів пропонується Положення про центр із надання освітніх послуг і сервісного обслуговування установ і закладів освіти.

Ключові слова: модернізація, об’єднані територіальні громади, дорадництво, освітні послуги, сервісне обслуговування.

 

 

Ковганич Г., Молчанова М.

Методичний супровід професійного розвитку педагога // Методист. – 2018. – №12(84). – с. 40–46.

 

У статті виокремлюється актуальність проблеми професійного розвитку педагога, організаційно-методичного супроводу його діяльності. Пропонується відповідна технологія як система заходів, спрямована на надання допомоги педагогу у вирішенні його проблеми, створення оптимальних умов діяльності вчителя.

Ключові слова: супровід,технології, компетентність, формування, умотивованість, портфоліо, розвиток.

 

 

Шкільна І.

Формуємо  ідентичність // Методист. – 2018. – №12(84).       – с. 47–67.

 

У статті розглянуто результати наукового дослідження складників національного-культурної ідентичності і форм роботи з учнями та педагогами, які можна використовувати в педагогічній практиці. Автор пропонує читачам критерії узагальнення показників, тематику лекцій для педагогів, індивідуальних бесід з учнями, зразки анкет, творчих завдань, вправи, ігри…

Ключові слова: ідентичність, діагностика, складники, формування, супровід, технології.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *