Педагогіка і психологія №4, 2018

1.02.2019 р.

Ляшенко О.

Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи // Педагогіка і  психологія. – 2018. – №4(101). – с. 5–11.

 

У статті проаналізовано стан розроблення проблем змісту початкової і загальної середньої освіти науковцями, дано характеристику основним здобуткам вчених НАПН України, окреслено найважливіші завдання щодо модернізації змісту освіти в умовах реформування школи.

 

Патрикєєва О., Горбенко С., Василашко І., Лозова О.

Методичні засади розвитку STEAM – освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти // Педагогіка і психологія. – 2018. – №4(101). – с. 27–36.

 

Розкрито методичні засади STEAM – освіти, обґрунтовано її актуальність, визначено зміст навчально-методичної роботи, окреслено організаційно-педагогічні умови поглибленої наукової та науково-технічної підготовки дітей і молоді. Використання вчителями STEAM – освіти дає можливість застосовувати сучасні технології з метою формування компетентностей якісно нового рівня.

 

 

Кириченко В., Нечерда В., Єжова О.

Стан сформованості просоціальної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти // Педагогіка і психологія. – 2018. – №4. – с. 37–43.

 

У статті розглянуто особливості діагностики і результати сформованості просоціальної поведінки у закладах освіти. Обґрунтовано потребу комплексної методики її дослідження. Виокремлено необхідність підвищення рівня поінформованості педагогів щодо виховного потенціалу сучасних педагогічних технологій у цьому процесі.

 

 

Яремчук О.

Наукова школа історичної психології І.Г. Білявського: історія та перспективи подальших досліджень // Педагогіка і психологія. – 2018. – №4. – с. 72–81.

 

Висвітлено теоретико-методологічні положення та науковий доробок Одеської школи історичної психології від її витоків до сучасного стану. Наведено навчально-методичні та тренінгові впровадження ідей цієї наукової школи її сучасними представниками.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *