Вища освіта України №4, 2018

31.01.2019

Дзюба С.

Облік робочого часу й оцінювання трудових затрат науково–педагогічних працівників закладів вищої освіти // Вища освіта України. 2018. – №4 – с. 15–24.

 

Досліджено спроби Міносвіти і науки України, пов’язаних з освітньою діяльністю, затвердити норми часу для планування й обліку основних видів навчальної, методичної, організаційної, а головне – наукової роботи науково-педагогічних працівників з метою вдосконалення організації їх праці. Йде мова про унормування науково-методичної роботи, яка по суті є не унормованою.

 

Якимчук О.

Значення «Національної доктрини розвитку освіти у XXI столітті» як засадничого документу для української освітньої системи // Вища освіта України. – 2018. – №4. – с. 38–43.

 

У статті відзначається, що одну з головних ролей у сучасній історії реформування національної освіти відіграв такий засадничий документ як «Національна  доктрина розвитку освіти у XXI столітті». Він став підґрунтям для реалізації багатьох законодавчих ініціатив у сфері розвитку української освіти.

 

Захаренко К.

Проблеми формування ефективної державної інформаційної політики і освіта // Вища освіта України. – 2018. – №4. – с. 44–49.

 

У статті визначено роль  державних структур, задіяних у сфері інформаційної безпеки, діяльність яких має бути чітко скоординованою у рамках загальних програм і планів.

Виокремлено важливість національної Доктрини інформаційної безпеки.

 

Сімакова Н.

Теоретико–методологічні проблеми законотворення та правового супроводу вищої освіти // Вища освіта України. – 2018. – №4. – с. 78–83.

 

 

Розглянуто питання формування правового поля освіти як однго з найважливіших завдань галузі. Особливо актуальним і невідкладним воно є у частині теоретико–методологічних засад перспективного освітнього законотворення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *