Закон України «Про освіту»: коментар у контексті проблем реформування початкової освіти

Автор: Савченко Олександра

Назва статті: Закон України «Про освіту»: коментар у контексті проблем реформування початкової освіти

Журнал: «Початкова школа». – № 1. – 2018. – С. 1 – 4.

На основі аналізу Закону України «Про освіту» автор статті актуалізує увагу педагогів початкової освіти на окремих положеннях і нормах Закону, які безпосередньо пов’язані із сучасними змінами в початковій освіті:

  • мета освіти; учасники освітнього процесу;
  • статус початкової освіти;
  • здобуття якісної освіти особами з особливими потребами;
  • зміст освіти: стандарти і освітні програми;
  • результати навчання;
  • досягнення якості навчання.

 

Мета освіти сформульована широко, багатоаспектно, що є утвердженням принципу людиноцентризму і дитиноцентризму. Чітко окреслені права і обов’язки здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків здобувачів освіти.

У Законі є низка положень, які стосуються здобуття початкової освіти особами з особливими потребами. Чітко прописані норми, необхідні для практичного впровадження інклюзивного навчання.

Новим є положення, що Стандарт освіти розробляється відповідно до Національної рамки кваліфікацій. На основі стандарту створюються різні види програм. Автор статті звертає увагу педагогів на різний рівень освітніх програм.

Новим результатом освіти є наскрізні вміння. Для учнів початкової школи першорядного значення набувають уміння читати з розумінням, висловлювати власну думку усно і письмово, здатність логічно обґрунтовувати свої дії, критично і творчо мислити.

Матеріали статті допоможуть вчителям початкових класів усвідомити значущість нового Закону України «Про освіту» для реалізації Концепції Нової української школи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *