Журнал «Методист»

Автор: Наталія Захарченко Назва статті: Освіта ХХІ століття: онлайн чи офлайн Джерело інформації: журнал «Методист» № 2, 2020 Зміст: Змінюються технології – змінюється освіта. У школі активно використовуються онлайн-інструменти, хоча, як констатує автор, онлайн-навчання не замінить класичне. Можливо, у майбутньому виникне гібридний варіант, у якому поєднають і онлайн-, і офлайн-елементи? Читачеві …

Журнал «Методист» №1, 2020

Марина Скрипник Шкільний урок XXI ст.: типи, проекти, аналіз і нотатник педагога   Автор відзначає, що учити так тепер, як здійснювалось протягом кількох століть, а саме передаючи знання від учителя до учнів – загрозливе явище для суспільного й культурного явища. Тому актуальною є теза продуктивності педагогічного мислення, яке має знайти …

Журнал «Вища освіта України» №4, 2019

Віктор Андрущенко Екологічна парадигма української освіти У статті екологічна проблема розглядається як одна з найбільш загрозливих у системі глобальних проблем людства. Автор визначає формування екологічної свідомості як основне завдання вирішення екологічної проблематики, насамперед з позицій освіти. Це обумовлює необхідність суттєвих  зрушень в екологічному мисленні, світорозумінні і світогляді людей, відповідних змін …

Особлива дитина: навчання і виховання №3 (91), 2019

Ірина Родименко, Оксана Михайленко Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу в умовах спеціального навчання учнів з комплексними порушеннями   У статті розглянуто проблеми організації індивідуального навчання дітей із складними порушеннями психофізичного розвитку в умовах сучасної України. Наведено прийоми реалізації індивідуального підходу в навчанні учнів із комплексними порушеннями в умовах спеціального навчання. …

Особлива дитина: навчання і виховання №3 (91), 2019

Ірина Родименко, Оксана Михайленко Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу в умовах спеціального навчання учнів з комплексними порушеннями   У статті розглянуто проблеми організації індивідуального навчання дітей із складними порушеннями психофізичного розвитку в умовах сучасної України. Наведено прийоми реалізації індивідуального підходу в навчанні учнів із комплексними порушеннями в умовах спеціального навчання. …

Рідна школа №3-4, 2019

В.Засенко, Л.Прохоренко Освіта «особливих дітей»: стратегія розвитку   Авторами узагальнено охарактеризовано систему освіти осіб з особливими потребами. Визначено головні напрями її розвитку, принципи і підходи до реформування. Звернуто увагу на необхідності наукового супроводу системи навчання осіб з особливими потребами в сучасних умовах. Обґрунтовано спрямування наукових підходів, виокремлено головний зміст форм …

Педагогіка і психологія №3(104), 2019

Т.О. Пушкарьова Електронний супровід навчання і виховання і технології і стримуючі чинники в умовах реформування школи   Автор розкриває деякі аспекти використання комп’ютерних технологій навчання в шкільній освіті. Звернуто увагу на взаємозалежність інформатизації освіти від індустрії засобів навчання, їх широкому впровадженню в освітню практику вчителів початкової школи. Доведено, що електронне …

Вища освіта України №3, 2019

П. Сікорський, І. Колодій Якість середньої освіти – основний чинник якісної вищої освіти.   У статті досліджено проблеми якості загальної середньої освіти, розглянуто основні її складові. Визначено підходи щодо критеріїв оцінювання якості освіти, виокремлено значення зовнішнього незалежного оцінювання. Продемонстровано взаємодію між якістю середньої освіти та ефективністю підготовки фахівців у вузах. …

Український педагогічний журнал №2, 2019

Т.Засекіна Формування змісту навчальних предметів на основі компонентів освітніх галузей державного стандарту. У статті розглядаються підходи до формування змісту навчальних предметів для закладів загальної середньої освіти на основі аналізу нормативних документів та дидактичних підходів. Виявляються причини утруднень, що виникають на кожному з етапів та пропонуються шляхи їх подолання. Зроблено аналіз …

Вища освіта України №2 (73), 2019

М. Криштанович Шляхи впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик викладання правознавства в закладах загальної середньої освіти. В статті визначено й обґрунтовано шляхи впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій та методик. Правові знання, здобуті учнями, потребують не лише теоретичного засвоєння, а й формування навичок їх практичного застосування. У вирішенні цієї проблеми допоможе …