Журнал «Методист» №1 (85), 2019

М.Ілляхова Організація тренінгу з розвитку креативності науково-педагогічних працівників // Методист. – 2019. – №1. –         с. 14–21.   Автор обґрунтовує мету проведення тренінгів креативності для науково-педагогічних працівників як засобу розвитку навичок нестандартного ухвалення рішень в умовах Нової української школи. Читачам пропонується орієнтована структура тренінгу, його етапи, перелік вправ із розвитку …

Український педагогічний журнал №3, 2018

В. Паламарчук., О. Барановська Педагогічні технології навчання в умовах Нової української школи: вектор розвитку // Український педагогічний журнал. – 2018. – №3. – с. 60–66.   Стаття присвячена проблемі технологій навчання у сучасних умовах. Проаналізовано предмет педагогічної технології, визначено її сутність та види, різноманіття аспектів технологічного підходу в закладах загальної …

Журнал «Методист» №12 (84), 2018

Сидоренко В., Нежинська О., Кравчинська Т. Ключові компетентності керівника Нової української школи: компетентність щодо самовдосконалення, уміння вчитися // Методист. – 2018. – №12(84). – с. 4–24.   Підкреслено актуальність проблеми реформування системи освіти фахівців, підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, забезпечення їх неперервного професійного розвитку. Запропоновані освітянам матеріали розроблено творчою групою …

Педагогіка і психологія №4, 2018

1.02.2019 р. Ляшенко О. Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи // Педагогіка і  психологія. – 2018. – №4(101). – с. 5–11.   У статті проаналізовано стан розроблення проблем змісту початкової і загальної середньої освіти науковцями, дано характеристику основним здобуткам вчених НАПН України, окреслено найважливіші завдання щодо модернізації …

Вища освіта України №4, 2018

31.01.2019 Дзюба С. Облік робочого часу й оцінювання трудових затрат науково–педагогічних працівників закладів вищої освіти // Вища освіта України. 2018. – №4 – с. 15–24.   Досліджено спроби Міносвіти і науки України, пов’язаних з освітньою діяльністю, затвердити норми часу для планування й обліку основних видів навчальної, методичної, організаційної, а головне …