Педагогіка і психологія №2 (103), 2019

В.Г. Панок, І.І. Ткачук, В.Д. Острова, Н.В. Лунченко, Ю.С. Бондарук   Науково-методичні засади надання психосоціальної допомоги дітям, котрі опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій // Педагогіка і психологія. – 2019. – №2(103). – с. 64–71.   У статті проаналізовано результати дослідження проблем соціально-педагогічного характеру дітей і сімей в …

Педагогіка і психологія №2 (103), 2019

С.Г.Литвинова Інформація і цифровізація загальної середньої освіти ініціативи й освітнє впровадження // Педагогіка і психологія. – 2019. – №2(103). – с. 22–29. Процеси інформатизації і цифровізації залишаються актуальними, потребуючи нових підходів у науково-методичному обгрунтованні. Тому особливо актуальним є вироблення нових принципів, критеріїв оцінювання та засобів навчання, необхідність узгодження можливостей освіти …

Рідна школа №2, 2019

Ю.Демченко, О.Нікітіна. Інноваційні технології особистісно-орієнтованого навчання учнів початкової школи (с.45–49)   В основу статті покладено основні положення Концепціїї Нової української школи. Акцентовано увагу на актуальність технологій критичного мислення та інформаційно-комунікативних технологіях, які є засобами реалізації концептуальних положень НУШ. Виокремлено важливість упровадження особистісно орієнтованого підходу до організації розвивального освітнього середовища в …

Рідна школа №2, 2019

Т. Довга, Т. Прибора. Педагогічна толерантність як інструмент протидії боулінгу в освітньому середовищі початкової школи.// Рідна школа. – 2019. – №2 – с.39–44 Стаття розглядає проблему агресивних дій учнів початкових класів. Зроблено аналіз причин булінгу серед молодших школярів. Виокремлено пошук ефективних педагогічних засобів протидії цьому негативному явищу і на цій основі …

Рідна школа №1, 2019

  В.Саюк, І. Мельниченко Методична готовність майбутніх вчителів початкової школи до використання нетрадиційних форм навчальних занять   У статті визначено зміст методичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів до запровадження сучасних новітніх технологій. Дана характеристика структурних компонентів оновленого змісту освіти. Визначено критерії та показники оцінювання фахової підготовки майбутніх вчителів-початківців до застосування …

Український педагогічний журнал №1, 2019

Пометун О.І., Ремех Т.О. Оцінювання учнів з громадянської освіти в контексті компетентнісного підходу У статті розкрито підходи до оцінювання учнів 10-х класів з інтегрованого курсу «Громадянська освіта». Автори характеризують підсумкове оцінювання, визначають відмінності усіх його видів. Наголошується на важливості й особливостях формувального оцінювання  десятикласників за компетентнісно орієнтованого навчання громадянської освіти. …

Вища освіта України №1, березень2019

Оксана Якимчук Досягнення та суперечності реалізації «Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті» // Вища освіта України. – 2019. – №1.– с.62–67   У статті проаналізовано позитиви і суперечності та невдачі процесу втілення сформованих у Національній доктрині розвитку освіти принципів, цілей і пріоритетів, частина з яких залишилось лише деклараціями про …

Журнал «Методист» №3(87), березень 2019

Г. Тропиніна, І. Шахно, Ж. Шиліна Проект SEVER-SMART Розвиток інформаційно-цифрової компетентності вчителів НУШ // Методист. – 2019. – №3(87), березень 2019. – с.20–33 У статті виокремлено роль інформатизації освіти, як частини глобального процесу соціальної трансформації. Актуальною потребою визнано розробку освітніх технологій, які модернізують традиційні форми навчання. Автори у площині концепції …

Директор школи №3, 2019

Інклюзивна освіта в Україні: крок за кроком // Директор школи. – 2019. – №3(147). – с. 4–21. У статті розкрито поняття «інклюзивне навчання» з посиланням на Конвенцію ООН про права інвалідів. Визначено роль та можливості Закону України «Про освіту» щодо охоплення дітей інклюзивною освітою, форми її організації. Запропоновано витяг з …

Журнал «Методист» №1 (85), 2019

М.Ілляхова Організація тренінгу з розвитку креативності науково-педагогічних працівників // Методист. – 2019. – №1. –         с. 14–21.   Автор обґрунтовує мету проведення тренінгів креативності для науково-педагогічних працівників як засобу розвитку навичок нестандартного ухвалення рішень в умовах Нової української школи. Читачам пропонується орієнтована структура тренінгу, його етапи, перелік вправ із розвитку …