Вища освіта України №3, 2019

П. Сікорський, І. Колодій Якість середньої освіти – основний чинник якісної вищої освіти.   У статті досліджено проблеми якості загальної середньої освіти, розглянуто основні її складові. Визначено підходи щодо критеріїв оцінювання якості освіти, виокремлено значення зовнішнього незалежного оцінювання. Продемонстровано взаємодію між якістю середньої освіти та ефективністю підготовки фахівців у вузах. …

Український педагогічний журнал №2, 2019

Т.Засекіна Формування змісту навчальних предметів на основі компонентів освітніх галузей державного стандарту. У статті розглядаються підходи до формування змісту навчальних предметів для закладів загальної середньої освіти на основі аналізу нормативних документів та дидактичних підходів. Виявляються причини утруднень, що виникають на кожному з етапів та пропонуються шляхи їх подолання. Зроблено аналіз …

Вища освіта України №2 (73), 2019

М. Криштанович Шляхи впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик викладання правознавства в закладах загальної середньої освіти. В статті визначено й обґрунтовано шляхи впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій та методик. Правові знання, здобуті учнями, потребують не лише теоретичного засвоєння, а й формування навичок їх практичного застосування. У вирішенні цієї проблеми допоможе …

Педагогіка і психологія №2 (103), 2019

В.Г. Панок, І.І. Ткачук, В.Д. Острова, Н.В. Лунченко, Ю.С. Бондарук   Науково-методичні засади надання психосоціальної допомоги дітям, котрі опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій // Педагогіка і психологія. – 2019. – №2(103). – с. 64–71.   У статті проаналізовано результати дослідження проблем соціально-педагогічного характеру дітей і сімей в …

Педагогіка і психологія №2 (103), 2019

С.Г.Литвинова Інформація і цифровізація загальної середньої освіти ініціативи й освітнє впровадження // Педагогіка і психологія. – 2019. – №2(103). – с. 22–29. Процеси інформатизації і цифровізації залишаються актуальними, потребуючи нових підходів у науково-методичному обгрунтованні. Тому особливо актуальним є вироблення нових принципів, критеріїв оцінювання та засобів навчання, необхідність узгодження можливостей освіти …

Рідна школа №2, 2019

Ю.Демченко, О.Нікітіна. Інноваційні технології особистісно-орієнтованого навчання учнів початкової школи (с.45–49)   В основу статті покладено основні положення Концепціїї Нової української школи. Акцентовано увагу на актуальність технологій критичного мислення та інформаційно-комунікативних технологіях, які є засобами реалізації концептуальних положень НУШ. Виокремлено важливість упровадження особистісно орієнтованого підходу до організації розвивального освітнього середовища в …

Рідна школа №2, 2019

Т. Довга, Т. Прибора. Педагогічна толерантність як інструмент протидії боулінгу в освітньому середовищі початкової школи.// Рідна школа. – 2019. – №2 – с.39–44 Стаття розглядає проблему агресивних дій учнів початкових класів. Зроблено аналіз причин булінгу серед молодших школярів. Виокремлено пошук ефективних педагогічних засобів протидії цьому негативному явищу і на цій основі …

Рідна школа №1, 2019

  В.Саюк, І. Мельниченко Методична готовність майбутніх вчителів початкової школи до використання нетрадиційних форм навчальних занять   У статті визначено зміст методичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів до запровадження сучасних новітніх технологій. Дана характеристика структурних компонентів оновленого змісту освіти. Визначено критерії та показники оцінювання фахової підготовки майбутніх вчителів-початківців до застосування …

Український педагогічний журнал №1, 2019

Пометун О.І., Ремех Т.О. Оцінювання учнів з громадянської освіти в контексті компетентнісного підходу У статті розкрито підходи до оцінювання учнів 10-х класів з інтегрованого курсу «Громадянська освіта». Автори характеризують підсумкове оцінювання, визначають відмінності усіх його видів. Наголошується на важливості й особливостях формувального оцінювання  десятикласників за компетентнісно орієнтованого навчання громадянської освіти. …

Вища освіта України №1, березень2019

Оксана Якимчук Досягнення та суперечності реалізації «Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті» // Вища освіта України. – 2019. – №1.– с.62–67   У статті проаналізовано позитиви і суперечності та невдачі процесу втілення сформованих у Національній доктрині розвитку освіти принципів, цілей і пріоритетів, частина з яких залишилось лише деклараціями про …