Рекомендації з оформлення описового матеріалу на педагогічну виставку «Сучасна освіта Житомирщини – 2017»

   Матеріали на виставку подаються в друкованому та електронному вигляді!  Матеріал про перспективний досвід включає наступні структурні елементи: Обкладинка (титульний лист); інформаційний лист; рецензія; анотація; введення; зміст; основна частина; висновок; література; додатки . Р О З’ Я С Н Е НН Я Обкладинка (титульний лист). Титульний лист містить: 1)      назва …

Номінації

Науково-методичний та організаційний супровід рай(міськ) методичних кабінетів (центрів) в упровадженні інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Управлінська діяльність керівників закладів освіти. Організація внутрішньошкільної науково-методичної роботи. Шляхи реалізації профільного навчання закладу в контексті компетентнісного та діяльнісного підходів. Нова українська школа: стратегія розвитку. Використання інноваційних форм, методів (проектів, практичних занять), засобів навчання, програм …

Основні вимоги до навчально-методичної літератури

І. Загальні вимоги: Відповідність навчальній програмі дисципліни, тобто Державному освітньому стандарту. Зміст підручника повинен відповідати всьому переліку розділів навчальної програми, зміст керівництва до практичних занять – тематичному плану практичних занять в учбовій програмі. Поновлення: один раз на 5 років – для навчальної літератури гуманітарного і соціально-економічного циклу дисциплін і один …