ГЕОГРАФІЯ

Авторський колектив. Топузов О. Назва статті. КОНЦЕПЦІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ (проект). Джерело інформації. [Електронний ресурс] / О. М. Топузов … // – Режим доступу: http://www.undip.org.ua/structure/laboratory/ geogr_ekon/proekt_konc_geogr_osv.pdf Зміст. Розвиток освітньої системи України в умовах інформаційного суспільства вимагає постійного оновлення науково-методичних засад шкільних предметів. Серед нагальних питань, що потребують розв’язання, …

УКРАЇНСЬКА МОВА

Автор. Кравець Л. Назва статті. Інформативність електронного тексту Джерело інформації. Журнал «Дивослово». – 2017. – № 1. – С. 32 – 35. Зміст. На основі аналізу наукових праць і текстових контентів виявлено й проаналізовано основні ознаки тексту інтернет – середовища. Встановлено, що нові умови функціонування тексту актуалізують ознаку інформативності. Підвищити ступінь …

БІОЛОГІЯ

Автор. Антонова О., Поліщук Н. Назва статті. Науково – теоретичні засади підготовки вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти до збереження здоров’я учнів. Джерело інформації. Андрагогічний вісник. Житомир: Вид. ЖДУ ім. І.Франка, 2018. Вип. 9. 205 с. URL http://library.zu.edu.ua/andragogichnyi_visnyk.html Зміст. У статті розкриваються науково – теоретичні засади підготовки вчителя у системі …

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

І Автор. Первак О. Назва статті. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури Джерело інформації. Журнал «Всесвітня література в школах України». –2019. – № 1 Зміст. Пропонується орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури на ІІ півріччя 2018/2019 н. р., починаючи з уроку №17.   ІІ Автор. Гревцева Т. Назва статті. Фортуна усміхається сміливим. …

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Автор. Кульчицький С. Назва статті. Основні закономірності вітчизняної історії в 1914 – 1945рр.: на що звертати увагу вчителеві в курсі історії України у 10 класі. Джерело інформації. Науково – методичний журнал «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання». №2. 2018, с. 3-50. Зміст. Стаття провідного спеціаліста відділу …

ІНОЗЕМНА МОВА

Автор. Гуменюк І. Назва статті. Рамка безперервного професійного вдосконалення вчителів іноземних мов як дієвий інструментарій управління розвитком їхньої фахової компетентності. Джерело інформації. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Педагогіка». Випуск 5(9), 2018 р. Зміст. Сучасна школа потребує вчителя, котрий перебуває в авангарді суспільних та освітніх перетворень, …

ГЕОГРАФІЯ

Авторський колектив. Топузов О…. Назва статті. КОНЦЕПЦІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ (проект). Джерело інформації. [Електронний ресурс] / О. М. Топузов … // – Режим доступу: http://www.undip.org.ua/structure/laboratory/ geogr_ekon/proekt_konc_geogr_osv.pdf Зміст. Розвиток освітньої системи України в умовах інформаційного суспільства вимагає постійного оновлення науково-методичних засад шкільних предметів. Серед нагальних питань, що потребують розв’язання, …

УКРАЇНСЬКА МОВА

Автор. Кравець Л. Назва статті. Інформативність електронного тексту Джерело інформації. Журнал «Дивослово». – 2017. – № 1. – С. 32 – 35. Зміст. На основі аналізу наукових праць і текстових контентів виявлено й проаналізовано основні ознаки тексту інтернет – середовища. Встановлено, що нові умови функціонування тексту актуалізують ознаку інформативності. Підвищити ступінь …

БІОЛОГІЯ

Автор. Антонова О., Поліщук Н. Назва статті. Науково – теоретичні засади підготовки вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти до збереження здоров’я учнів. Джерело інформації. Андрагогічний вісник. Житомир: Вид. ЖДУ ім. І.Франка, 2018. Вип. 9. 205 с. URL http://library.zu.edu.ua/andragogichnyi_visnyk.html Зміст. У статті розкриваються науково – теоретичні засади підготовки вчителя у системі …

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

І Автор. Первак О. Назва статті. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури Джерело інформації. Журнал «Всесвітня література в школах України». –2019. – № 1 Зміст. Пропонується орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури на ІІ півріччя 2018/2019 н. р., починаючи з уроку №17.   ІІ Автор. Гревцева Т. Назва статті. Фортуна усміхається сміливим. …