Початкова школа

Автор: Тамара Череушенко Назва статті: Вершини доброти. Програма родинного виховання учнів початкових класів Джерело інформації: журнал «Початкова школа» №10, 2019 Зміст: Автор пропонує програму, спрямовану на забезпечення умов для всебічного розвитку дитини, формування національної свідомості та самосвідомості. Вона сформована за сімома складниками і визначає головну мету – виховання повчальними прикладами. …

Фізика та астрономія

Автор: В. Мацюк, О. Григорчук Назва статті: Міжпредметні зв’язки фізики як засіб формування наукового світогляду учнів Джерело інформації: журнал «Фізика та астрономія в рідній школі» №4 (145), 2019 Зміст: Автори обґрунтовують необхідність формування в учнів уявлення про сучасну наукову картину світу, на міжпредметній основі, що дасть можливість відобразити цілісність природи …

Управління освітою

Автор: Н. Гончарова, І. Камєнєва, М. Коваленко, О. Патрикєєва, В. Чорноморець, Т. Назаренко Назва статті: Економічна освіта в ЗЗСО Джерело інформації: журнал «Управління освітою» №8 (416) Зміст: Автори пропонують читачам результати дослідження проблеми розвитку економічної освіти в Україні. Воно складається з розділів «Економічна освіта в ЗЗСО», «Анкети», «Економічна освіта» в …

Історія

Автор: Міносвіти і науки України Назва статті: Про внесення змін до навчальних програм з історії України для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти Джерело інформації: журнал «Історія в рідній школі» №7-8, 2019 Зміст: У пояснювальній записці визначено спрямованість навчання історії. У контексті мети виокремлено пріоритетні завдання. Зміст курсу …

МАТЕМАТИКА

Автор. Галина Шолом Назва статті. Оновлення прийомів навчання математики у контексті розвитку навичок критичного мислення. Джерело інформації: журнал « Математика в рідній школі» №6 (209) 2019 Зміст. Автор відзначає, щоб навчити учнів мислити критично, треба самому усвідомити необхідність активної участі учнів у процесі навчання. Урок з розвитку критичного мислення, має структуру, …

ГЕОГРАФІЯ

Автор. МОН України Назва статті. Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019-2020 н.р. Джерело інформації: журнал « Географія та економіка в рідній школі» №7-8, 2019 р. Зміст. У 2019-2020 н.р. учні 6-9 класів продовжать вивчення географії за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від …

ІНОЗЕМНА МОВА

Автор. Гуменюк І. Назва статті. Рамка безперервного професійного вдосконалення вчителів іноземних мов як дієвий інструментарій управління розвитком їхньої фахової компетентності. Джерело інформації. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Педагогіка». Випуск 5(9), 2018 р. Зміст. Сучасна школа потребує вчителя, котрий перебуває в авангарді суспільних та освітніх перетворень, …

ГЕОГРАФІЯ

Авторський колектив. Топузов О. Назва статті. КОНЦЕПЦІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ (проект). Джерело інформації. [Електронний ресурс] / О. М. Топузов … // – Режим доступу: http://www.undip.org.ua/structure/laboratory/ geogr_ekon/proekt_konc_geogr_osv.pdf Зміст. Розвиток освітньої системи України в умовах інформаційного суспільства вимагає постійного оновлення науково-методичних засад шкільних предметів. Серед нагальних питань, що потребують розв’язання, …

УКРАЇНСЬКА МОВА

Автор. Кравець Л. Назва статті. Інформативність електронного тексту Джерело інформації. Журнал «Дивослово». – 2017. – № 1. – С. 32 – 35. Зміст. На основі аналізу наукових праць і текстових контентів виявлено й проаналізовано основні ознаки тексту інтернет – середовища. Встановлено, що нові умови функціонування тексту актуалізують ознаку інформативності. Підвищити ступінь …

БІОЛОГІЯ

Автор. Антонова О., Поліщук Н. Назва статті. Науково – теоретичні засади підготовки вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти до збереження здоров’я учнів. Джерело інформації. Андрагогічний вісник. Житомир: Вид. ЖДУ ім. І.Франка, 2018. Вип. 9. 205 с. URL http://library.zu.edu.ua/andragogichnyi_visnyk.html Зміст. У статті розкриваються науково – теоретичні засади підготовки вчителя у системі …